Kjøps- og bruksvilkår for Stavernfestivalen

Med «vi» og «oss» i disse vilkårene menes arrangøren, «Stavernfestivalen AS». Med arrangementet menes «Stavernfestivalen 2019».

Disse vilkårene gjelder for alle personer som benytter armbånd med RFID-brikke utstedt for arrangementet.

Alle armbånd med RFID-brikke utstedes enten av oss eller på våre vegne.

Enhver person som kjøper en inngangsbillett som byttes til armbånd med RFID-brikke og/eller besitter, bruker eller forsøker å bruke et armbånd med RFID-brikke, anses å ha akseptert og blitt enig om å overholde disse vilkårene.

Ved konflikt eller tvetydighet forutsettes disse vilkårene.

GENERELT

1. Arrangementet vil være delvis kontantløst. Du vil kun kunne betale for varer og tjenester på arrangementets utsalgssteder ved hjelp av en «tag» innebygget med en RFID-brikke festet til ditt armbånd. Du vil også trenge et armbånd for å få tilgang til arrangementet og bestemte områder på arrangementsområdet; koden innebygget i armbåndet gjør det altså mulig for oss å kontrollere tilgangen til arrangementet.

2. Teknologien knyttet til armbånd med RFID-brikke leveres og driftes av RFID-leverandøren vår, Intellitix Technologies Inc. eller dets europeiske datterselskaper («Intellitix»), og vil bli utstedt til deg når du overleverer en gyldig inngangsbillett. Hvis vi gir deg tilgang til arrangementet uten en gyldig inngangsbillett, kan vi utstede deg med et armbånd etter eget skjønn.

3. Du kan, til enhver tid, kun bære og benytte ett armbånd med RFID-brikke.

PÅFYLL AV PENGER – «TOP-UPS»

4. For å kunne bruke et armbånd med RFID-brikke til å kjøpe varer eller tjenester på arrangementet må du fylle ditt armbånd med RFID-brikke med penger («Top-up»). Du kan fylle ditt armbånd med RFID-brikke (som til enhver tid maksimalt kan ha en saldo pålydende 30.000 NOK) ved å benytte følgende metoder:

  • a. Online – før og under arrangementet – ved hjelp av et kreditt- eller debetkort via kontantløs-kontoen din. Dette vil gjøre det mulig for deg å (i) gjøre engangsinnbetalinger; eller (ii) bruke «Auto Top-up»-funksjonen, slik at din kontantløs-konto automatisk krediteres med et forhåndsbestemt beløp, bestemt av deg, når saldoen på kontoen din går under et bestemt beløp. Du kan når som helst melde deg av «Auto Top-up»; og/eller
  • b. I fysiske boder på arrangementsområdet («Top-up-bod») hvor du kan betale med kontanter (kun sedler) og/eller et kreditt- eller debetkort.

5. Minstebeløpet når man skal fylle penger («Top-up») på et armbånd med RFID-brikke er 100 NOK, og den eneste måten å bruke penger på er å kjøpe varer eller tjenester i utsalgsstedene på arrangementsområdet. Maksbeløpet når man skal fylle på penger («Top-up») på et armbånd med RFID-brikke er 1200 NOK, med mindre særskilt avtale om høyere beløpsgrense foreligger skriftlig.

6. Når du har fylt på penger er du selv ansvarlig for å kontrollere at saldoen på armbåndet ditt er blitt korrekt oppdatert før du forlater Top-up-boden. Etter at du har forlatt Top-up-boden, kan transaksjoner ikke korrigeres med mindre feilen kan bevises.

7. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle transaksjons- eller systeminnleggingsfeil uten varsel.

8. Alle kreditt-/debetkortbetalinger for «Top-ups» og «Auto Top-ups» er underlagt autorisasjon fra kortutstederen eller banken din.

9. Norske Kroner (NOK) er arrangementets offisielle valuta for å kjøp av varer og tjenester.

10. Dine kjøp er gjenstand for gjeldende merverdiavgiftssatser. Annonserte priser inkluderer merverdiavgift.

KONTANTLØS-KONTO

11. Ved å opprette en kontantløs-konto, som du kan gjøre via denne nettsiden, vil du kunne registrere billetten og armbåndet ditt og blant annet:

  • a. Fylle penger til ditt armbånd med RFID-brikke før og under arrangementet – uten å besøke en av de fysiske Top-up-bodene på arrangementet;
  • b. søke om å motta tilbakebetaling av ubrukte penger på kontoen din etter arrangementet;
  • c. fryse eller deaktiver armbåndet ditt dersom det er tapt eller stjålet;
  • d. få tilgang til transaksjons- og saldoinformasjon.

12. Du er ansvarlig for å fryse eller deaktivere ditt armbånd med RFID-brikke for din egen sikkerhet via kontantløs-kontoen din. Hvis du ikke har registrert armbåndet ditt på en kontantløs-konto, vil du ikke kunne fryse eller deaktivere armbåndet ditt, og du vil heller ikke kunne gjenopprette eventuelle penger i armbåndet. Hvis du har aktivert Auto Top-up, er du ansvarlig for eventuelle Auto Top-up-betalinger før tidspunktet du fryser eller deaktiverer armbåndet.

13. Du må øyeblikkelig varsle et medlem av kundeservicepersonalet på arrangementet hvis ditt armbånd er tapt, stjålet, skadet eller i fare, eller noen kjenner din brukeridentifikasjonskode eller ditt passord. Du må oppgi ditt kontantløs-konto-brukernavn (hvis du har opprettet en kontantløs-konto) og annen informasjon som er nødvendig for å bekrefte identiteten din for å deaktivere, fryse eller deaktivere armbåndet.

BRUK AV ARMÅBÅND MED RFID-BRIKKE

14. Du må til enhver tid beholde armbåndet på håndleddet ditt under arrangementet. Det skal ikke, under noen omstendighet, fjernes fra håndleddet ditt så lenge arrangementet pågår.

15. Du må «scanne» armbåndet ditt på aksesspunkter og vise armbåndet til relevant sikkerhetspersonell for å komme inn på arrangementet, også for å få tilgang til bestemte områder på arrangementet.

16. Du kan kjøpe varer og tjenester fra leverandører på arrangementet ved å «scanne» armbåndet ditt på en armbåndsleser som er plassert på utsalgsstedet, forutsatt at du har nok penger på armbåndet ditt til å kunne betale for hele transaksjonen. Du kan ikke bruke penger på armbåndet ditt til noe annet formål. Den tilgjengelige saldoen på armbåndet ditt blir redusert med hele beløpet for det aktuelle kjøpet.

17. Når du har godkjent en betaling ved hjelp av armbåndet, kan vi ikke endre eller kansellere det, eller gi deg tilbakebetaling. Refusjon for varer eller tjenester kjøpt fra et av utsalgsstedene kan behandles av det aktuelle utsalgsstedets leverandør, men vil være underlagt vilkårene for din avtale med denne leverandøren.

18. Penger på armbåndet ditt kan kun benyttes av deg og er ikke overførbart. Du må ikke bruke noen annet armbånd enn armbåndet som er knyttet til billettnummeret ditt.

REFUSJONER

19. Tilbakebetaling av eventuelle gjenværende penger på ditt armbånd vil kun bli behandlet etter arrangementet og vil bli underlagt disse vilkårene.

20. For å få automatisk tilbakebetaling etter endt festival, må du opprette en kontantløs-konto og koble armbåndet ditt til denne kontoen før du fyller saldo i brikken online fra et debet- eller kredittkort. Om nødvendig, må du sende inn en tilbakebetalingssøknad før tilbakebetalingsfristen.

21. Alle penger som ikke er brukt ved arrangementets slitt blir refundert i henhold til følgende vilkår;

  • a. Utestående penger, fylt i RFID-brikken på nett ved hjelp av et kreditt- eller debetkort, tilbakebetales automatisk til kortet ditt (minus behandlingsgebyr på 10 NOK) innen 11 virkedager etter at festivalen er over.
  • b. Utestående penger som er overført til RFID-brikken på festivalen ved hjelp av kontanter, kreditt- eller debetkort, krever at du fyller ut et manuelt refusjonsskjema. Dette finner du under tilbakebetalingssiden på kontantløs-kontoen din. Tilbakebetales til din bankkonto (minus behandlingsgebyr på 10 NOK) innen 14 virkedager etter at du har sendt inn skjemaet.
  • c. Fristen for å søke om refusjon via skjemaet på nettet er 31.12 2019. Ved bekreftelse blir tilbakebetalingen behandlet innen 14 virkedager.

ANSVAR FOR ARMBÅND MED RFID-BRIKKE

22. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som er forårsaket av deg eller noen tredjepart, som følge av armbånd som er tapt, stjålet eller brukt uten tillatelse, med mindre dette skyldes vår uaktsomhet eller annen grunn som ikke kan utelukkes eller begrenses av loven.

23. Du bør behandle armbåndet som om det var penger i lommeboken din. Hvis du mister armbåndet ditt, kan det hende at penger som er lagret på ditt armbånd med RFID-brikke / kontantløs-konto, går tapt, som om du hadde mistet lommeboken din.

24. Selv om vi er eier av armbåndet, vil du være ansvarlig for all bruk av armbåndet og all aktivitet på armbåndet og / eller kontantløs-kontoen, uansett om aktiviteten er autorisert av deg eller ikke.

25. Du skal ikke tukle med armbåndet ditt. Hvis vi med rimelighet har tro på at du har tuklet med armbåndet eller din kontantløs-konto viser uvanlig aktivitet, forbeholder vi oss retten til å suspendere eller deaktivere armbåndet ditt og / eller konfiskere armbåndet og / eller utvise deg fra arrangementet. Eventuelle penger vil bli frosset i påvente av undersøkelsen.

26. Vi har rett til å deaktivere hvilket som helst armbånd, brukeridentifikasjonskode eller passord, enten det er valgt av deg eller tildelt av oss, når som helst, hvis du etter vår rimelige mening ikke har overholdt enkelte av disse betingelsene.

27. Du skal ikke kopiere, imitere, tilpasse, avkode eller forsøke å gjøre noen av de ovennevnte, og du må heller ikke lese eller lagre innholdet av RFID-brikken som finnes i armbåndet.

28. Med mindre du returnerer det originale armbåndet til oss i fungerende stand når du ber om et erstatningsarmbånd, vil ikke det nye armbåndet bli koblet til din eksisterende kontantløs-konto. Du må da oppgi en ny e-postadresse for å opprette en ny kontantløs-konto og registrere det nye erstatningsarmbåndet til den nye kontoen.

SUSPENDERING AV ARMBÅND MED RFID-BRIKKE

29. Uten at det berører noen av våre andre rettigheter, kan vi (uten å gi deg forhåndsvarsel) deaktivere eller suspendere ditt armbånd og / eller din kontantløs-konto og / eller eller nekte en transaksjon, hvis vi har grunn til å tro at armbåndet eller kontoen brukes til svindel, ulovlig eller i strid med disse vilkårene. Under disse omstendighetene kan vi tilbakebetale (i henhold til disse vilkårene) ubrukte penger på din kontantløs-Konto etter eget skjønn, forutsatt at vi handler rimelig. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle svindelaktige aktiviteter på din kontantløs-konto eller for aktivitet på kontoen din, som du kanskje ikke husker.

DATA

30. Det er ditt ansvar å sikre at all informasjon du gir oss er fullstendig, nøyaktig og at den forblir oppdatert. Vi har oppgitt alle måter vi bruker dine personopplysninger i vår personvernerklæring her.

31. Hvis du velger, eller får utdelt, en brukeridentifikasjonskode, et passord eller annen informasjon som en del av våre sikkerhetsprosedyrer, må du behandle slik informasjon som konfidensiell. Du må ikke utlevere denne til noen tredjepart.